Detta erbjuder vi

På aktivitetsgården

Elings ARK

i Vedum erbjuder vi:

 

 • Härligt umgänge med djur
 • Inspiration till nya sätt att tänka
 • Träning i social samvaro
 • Möjligheter till kreativt skapande
 • Stöd i att upprätthålla funktioner
 • Hjälp att bryta isolering
 • Ramar och rutiner
 • Meningsfulla gruppaktiviteter
 • Trix för att hitta och träna gränser
 • Problemlösning
 • Hjälp att hitta lust och viljekraft
 • Verktyg för bättre aktivitetsnivå
 • Träning i att möta krav och ta ansvar
 • Minnesträning
 • Vägar till ökad kroppsmedvetenhet
 • Koordinationsträning
 • Planeringsverktyg
 • Empati och respekt för individen

Det unika med vår ARK är att det är en plats där många och unika personligheter bejakas, möts och respekteras,

djurens såväl som människornas.