Hem

ELINGS ARK

 

Hos oss står individen i centrum hos både människor och djur!

Vi bedriver Grön Pre- rehabilitering på ett roligt och meningsfullt sätt med våra djur i lantlig miljö och hela verksamheten utgår ifrån var deltagares förmåga och egen vilja.

 

Vi vill ge våra deltagare en arena att vila och växa i.

 

Grön pre- rehabilitering- Vad är det?

Pre är något som är före något annat. I det här fallet före en mer traditionell rehabilitering. För våra deltagare är vi ofta ett första steg i att försöka ta sig utanför hemmets fyra väggar.

Och att rehabiliteringen är grön betyder att tillfrisknandeprocessen sker i en verksamhet med djur och/eller natur.

 

Försöker se hela människan

Fokuserar på det friska, inte det sjuka.

Upplevda problem är viktigare än diagnoser

Vi har ett brinnande engagemang att hjälpa våra deltagare

Samarbetar med Försäkringskassa och Arbetsförmedling

Varierande sysselsättning- alla kan hitta något meningsfullt

 

Under perioden september 2017 till februari 2018 drev vi i samarbete med Samordningsförbundet ett deltagarprojekt i form av en förstudie. För mer information om projektet, gå till menyn "Förstudie".

<

Januari- juni 2019 arbetar vi med en bok som skall förklara Grön pre- rehabilitering mer ingående. Vi är tre verksamheter som gått ihop. Boken skall till tryck 1 april och därefter kommer två spridningskonferenser att hållas- en i Götene och en i Vedum här hos oss. Ni är hjärtligt välkomna!

 

Se inbjudan nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök oss på Facebook: