Hem

På aktivitetsgården Elings ARK i Vedum står individen i centrum hos både människor och djur. Vi bedriver sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt!

 

Målgruppen är människor med erfarenhet av exempelvis långvarig arbetslöshet, utbrändhet och stressrelaterad ohälsa, substansberoende, psykisk ohälsa, intellektuell eller psykisk funktionsvariation, ensamhet, demens samt hjärnskada förvärvad i vuxen ålder.

 

I mån av tid och plats arrangerar vi även olika events: utställningar, föreläsningar, kunskapsaftnar, retreathelger och temadagar. Nästa stora event på gården är en anhörigfestival den 25 maj 2018.

 

Under perioden september 2017 till februari 2018 driver vi i samarbete med Samordningsförbundet ett deltagarprojekt i form av en förstudie. Därför kan vi under denna period inte ta emot externa studiebesök. För mer information om projektet, gå till menyn "Förstudie".

 

Välkomna!

 

Nancy 076-7975786 Anneli 070- 7266602

 

Besök oss på Facebook: